Projekta ietvaros ir izstrādāti divi estudiju kursi "Aizsardzība pret troksni" un "Energoefektivitāte", pie kuriem Jūs varat pieslēgties reģistrējoties šajā sistēmā!

Aizsardzība pret troksni

Akustika ir zinātne par skaņu, jeb mehāniskajām svārstībām ar mazu amplitūdu. Būvakustika ir akustikas nozare, kuras mērķis ir cilvēkam labvēlīgas akustiskās vides veidošana ēkās un apbūvē kopumā, to realizējot ar arhitektoniski - būvnieciskām metodēm.

Kursā ietvertas šādas sadaļas:

 • Būvakustikas pamati
 • Tehniskā akustika
 • Trokšņa avota pētījumi
 • Stratēģisko prettrokšņa pasākumu izvēle
 • Trokšņa 3D kartēšanas attīstība, pielietojot trokšņa modelēšanas programmas
 • Dzirdes aizsardzība pret troksni un pielietojamie līdzekļi
 • Aktīvā aizsardzība pret troksni ar „antiskaņu”

Energoefektivitāte

Lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkā, ir nepieciešams saprast: kādi siltuma zudumi ir jākompensē, kāpēc tie ir radušies un kādi energoefektivitātes pasākumi ir jāveic. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai būs atšķirīgi.

Kursā ietvertas šādas sadaļas:

 • Likumdošana ēku energoefektivitātes jomā
 • Termodinamika un Siltuma apmaiņa
 • Siltuma procesu aprēķini konstrukcijām
 • Ēkas un to konstruktīvie elementi
 • Energoresursi
 • Ēkas energoefektivitātes aprēķins
 • Energoefektivitātes pasākumu novērtējums
 • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju projektēšana