Augkopība

 

 • Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas;
 • Sēklzinība;
 • Selekcija un ģenētika;
 • Pļavkopība un lopbarības ražošana;
 • Bioloģiskā lauksaimniecība.

Dārzkopība

 

 • Augļu, ogu, dārzeņu, garšaugu un krāšņumaugu ražošanas tehnoloģijas;
 • Biškopības produktu ražošana;
 • Bišu selekcija un ģenētisko resursu izpēte;
 • Dārzaugu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana;
 • Krāšņumaugu selekcija;
 • Dārza dizains.

Dzīvnieku zinātnes

 

 • Dzīvnieku valsts produktu ražošana;
 • Dzīvnieku ģenētika, selekcija un ģenētiskie resursi;
 • Dzīvnieku ēdināšana un labturība;

ABIT©Webmaster.