Dr. habil. agr. INĀRA TURKA


Atjaunota: 03-02-2014 

profesore
Augsnes un augu zinātņu institūts
Lauksaimniecības fakultāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Darba vietas adrese: Jelgava, Strazdu iela 1,
30. kabinets, LF, LLU, LV-3001
 
Darba tel.: 63021998,
E- pasts: Inara.Turka@llu.lv

Zinātniski pedagoģiskais darbs

Studiju priekšmeti

  • Augu aizsardzība
  • Integrētā augu aizsardzība
  • Kaitīgo organismu bioloģija

Pētījumu virzieni

  • Patogēnu un kaitēkļu pētījumi kartupeļu agrobiocenozēs

  • Ģenētiski modificēto, konvenciālo un sertificētu bioloģisko kultūraugu līdzāspastāvēšana

  •  Kartupeļu patogēnu diagnostika

Publikācijas:

    Vairāk kā 170 publikācijas, t.sk.   nozīmīgākās pēdējos gados:

     

1.      Grantiņa I., Turka I.(2013) The Influence of Synthetic Insecticides on the Dynamics of Cabbage Stem Weevil (Ceutorhynchus pallidactylus Marsh.) and Cabbage Pod Weevil (Ceutorhynchus obstrictus Marsh.) in Winter Oilseed Rape. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Volume 28, Issue 1, p.60 – 68.

2.      Turka I., Bimšteine G. (2011) Dažādu kartupeļuš ķirņu bumbuļu slimību skrīnings un to nozīmīgums integrētās augu aizsardzības sistēmās [The Screening of Different Potato Varieties for Tuber Diseases and its Importance in Integrated Pest Management]. Proceedings of the Latvia University of Agriculture.Jelgava,Nr.26(321), 2011, p. 54 – 59.

3.      Grantiņa I., Turka I. and Korolova J. (2011) Cruciferous stem and seed weevils as the main pests of winter oilseed rape. Proceedings of13th International Rapeseed Congress, Czech Republic, 05-09 June, 2011. p.1148-1151

4.      Vanags J., Turka I. (2009) Economic Arguments for Establishing Free Zones in Latvia. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Nr.22(317)p.30 -42.

5.      Vanags. J., Turka I. (2009) Economic Aspects of Growing Genetically Modified (GM) Rapeseed in Latvia. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Nr.22 (317).p.18. - 29.

6.      Turka I. (2009) Monitoring and inspection problems of GM crops situated potentially close to organic and beekeeping farms. Agronomy Research 7, (Special issue II), p. 749 – 754.

  

   | Atgriezties | Sākumlapa | Augšpuse |