Augsnes un augu zinātņu institūts


Institūta direktors, prof., Dr. habil. agr.

Aldis KĀRKLIŅŠ

Tālrunis: 63005634
Mob. tālr.: 29182992
E-pasts: Aldis.Karklins@llu.lv
Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Vēsture

Studiju kursi

Personāls

Nozīmīgākās publikācijas

Pētniecības virzieni

Doktoranti

Pētniecības projekti

Citas ziņas

  

   | Augšpuse |   Atjaunota: 20-01-2013


2002  © Webmaster
Komentārus sūtīt: I. Melngalvis