Jaunā mājas lapa www.jst.lv

8. – 10.septembris, 2011 Baltijas valstu amatierteātru festivāls "Baltijas Rampa"

7. septembris, 2011 „Melpomenas viesistabas” svinīgā atklāšana

3., 4. un 7.jūnijs, 2011 „Lauvas nekad neraud” pēc Hermaņa Paukša lugas „Melnās krēpes”

Par teātri

Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studentu teātris ir viens no trijiem, Latvijā ilggadēji un reāli spēlējošiem Studentu teātriem.

Kopš 1946.gada Jegavas Lauksaimniecības Universitātē darbojusies studentu teatrāļu kopa – Dramatiskais kolektīvs. Tajā strādājuši daudzi profesionāli teātra speciālisti, tādi kā Pēteris Lūcis, Kārlis Pamše, Miervaldis Ozoliņš, Vera Singajevska, Lūcija Ņefedova.

Akademijas Drāmas studiju - ADS - 1968.gadā to izveidoja Ruta Kaļass, kad studenti tika apmācīti gan oratoru mākslā, gan plastikā, gan režijas pamatos, izveidojot Lauksaimniecības Akadēmijas sabiedrisko profesiju fakultātē Dramatiskā kolektīva vadītāja novirzienu.Valdekas pils
Jelgavas Studentu teātris trīs reizes, kā "Fēnikss cēlies no pelniem". Sākotnējā atrašanās vieta Valdekas pils, tad pašu studentu būvēts (1991.gadā projektēts un izbūvēts kā unikāls koka amfiteātris ar 150 skatītāju vietām, grimmētavām, zemskatuvi, gaismu griestiem), nojaukts (2000.gadā, kad LLU piederošā Studentu Atpūtas halle iegūst jaunus īpašniekus), pārbūvets un izveidots atkal 2001.gadā Universitātes Tehniskā fakultātes praktiskās lopkopības laboratoriju vietā.

1984. gadā ADS pārtop par LLA Studentu teātri jeb Jelgavas Studentu teātri, režisores Astras Kacenas vadībā, turpinot ADS laika tradīcijas, tiek veidotas mazās izrādes, pašu studentu iestudētas, un lielās izrādes - visa kolektīva darbs.

1991.kad Latvijas Lauksaimniecības Akadēmiju pārdēvē par Universitāti arī teātris maina nosaukumu LLU Studentu teātris - Jelgavas Studentu teātris.


Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Studentu teātra absolventi šodien ir redzamas personības mākslas un kultūras jomā Roberts Segliņš – Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra "Sprīdītis" režisors, Oskars Kļava – Liepājas teātra studijas absolvents, Ogres un Ventspils Jauniešu teātra režisors, arī Rīgas Jaunā teātra pāragri mirušais aktieris Māris Liniņš.

JST pārstāvējis Latviju Edinburgas Mākslas festivālā 1994.gadā un praktiski aizsācis jauniešu improvizācijas teātra kustību teātra Sports.

Jau 6 gadus Jelgavas "STUDENTU DIENĀS" Studentu teātrī notiek Latvijas augstskolu Teātra Sporta turnīri.

Notikumu hronika
1946 – 1957 Rīgā
1946.g. Dramatiskā kolektīva iedibināšana. Tematiski uzdevumi valsts svētkos. Režisors Miervaldis Ozoliņš. Darbs pie Gogoļa lugas "Precības".
1947.g. Režisori V.Singajevska, Mednis, Ē.Mercs, Grāvītis. Šefības koncerti, aģitācijas pasākumi. P.Jaļceva viencēliens "Taiga".
1948.g. Režisori Ē.Mercs, P.Lūcis. L.Maļugina luga "Vecie draugi". Tematisko literāro vakaru sagatavošana.
1949.g. Mākslinieciskais vadītājs P.Lūcis. Režisori Ē.Vaļiniece, J.Pinkulis. Tematiskie literārie vakari, veltīti Raiņa, Krilova, Puškina daiļradei. E.Zālīte "Vārds sievietēm", T.Gabe "Tālsatiksmes vilcienā", Lindulis "Dižūdru Māle". Fjodorovs "Noslēpumainais vēlētājs".
1950.g. Mākslinieciskais vadītājs P.Lūcis. Tematiskie literārie vakari, veltīti R.Blaumaņa un A.Upīša daiļradei.
1951.g. Režisore V.Liepiņa. Kolektīva iepazīšanās ar K.Staņislavska sistēmu aktiermeistarībā.
Rīgas pilsētas Staļina rajona mākslinieciskās pašdarbības skatē kolektīvs iegūst pirmo vietu ar E.Zālītes lugu "Vārds sievietēm".
1953.g. Režisors K.Pamše. M.Talveste "Vīrs pie vārda, vērsis pie valga".
1954.g. Režisors K.Pamše. A.Brodele "Mantiniece", A.Borozins, A.Davinsons "Treša kursa students".
1955.g. Režisors K.Pamše. E.Ilmere "Dzintarsmēlēji".
1956.g. Režisors K.Pamše. R.Blaumanis "Ugunī".
1957.g. Režisors K.Pamše. K.Kalnarājs "Kuģi taujā ostas". Diploms un pirmā vieta Staļina rajona jaunatnes festivāla konkursā. Montāža "12 mēneši LLA".
1958.g. Režisors K.Pamše. J.Janševskis "Dzimtene". Inscinējumā iekļauts pūtēju orķestris, koris un dziesmu un deju ansamblis. Uzstāšanās Kultūras un atpūtas parka lielajā estrādē.
Kolektīva darbības sākums Jelgavā
1957.g. Režisors Guntis Krūmiņš. Darbs pie V.Katajeva lugas "Atpūtas diena".
1958.g. Režisors G.Krūmiņš. "Atpūtas diena" pirmizrāde. V.Švarkins "Vienkāršā meitene"
1959.g. Režisors Jānis Zviedris. R.Blaumanis "Pazudušais dēls".
1961.g. Režisors Jānis Lūsēns Macevičs "Ausma pār degumiem".
1962.g. Režisors Vilis Ķimelis, G. Priede "Normunda meitene".
1964.g. Režisors Vilis Ķimelis, A. Baranga "Siciliešu aizsardzība".
1966.g. Režisore Lūcija Ņefedova. Dzejas uzvedums – I. Ziedonis "Motocikls".
1967.g. Režisore L. Ņefedova. H. Gulbis "Vecīši".
1968. - 1984. ADS
1968. g. Dramatiskais kolektīvs pārtop par Drāmas studiju - ADS.
Drāmas studija iegūst savas telpas Valdekas pilī Rīgas iela 22.
Studijas dalībnieki mācās režijas pamatus 3 gadus Sabiedrisko profesiju fakultātē.
Režisore Ruta Kaļass. Dzejas uzvedums – L. Līvena "Caur ziemas dienām".
1969. g. R. Kaļass. V. Gundmane "Zepa putns".
1971. g. Režisore R. Kaļass. G. Priede "Jaunākā brāļa vasara".
1972. g. Režisore R. Kaļass. V. Rozovs "Laimīgu ceļu"
1973. g. Režisore R. Kaļass. R. Blaumaņa "No saldenās pudeles".
1974. g. Režisore R. Kaļass. R. Skučaite "...Un tiesības mīlēt".
Baltijas republiku lauksaimniecības augstskolu dramatisko kolektīvu festivāls "Draudzības rampa" Kauņā. Laureātu diplomu un lugas autores īpaša atzinība.
1975. g. Režisore R. Kaļass. G. Polonskis "Divi maija vakari".
1976. g. Režisore R. Kaļass. Baltijas republiku lauksaimniecības augstskolu dramatisko kolektīvu festivāls "Draudzības rampa" Jelgavā. Festivāla organizēšana. Izrāde "Divi maija vakari".
1976. g. Republikāniskā dramatisko kolektīvu skate Cēsīs. Izrāde "Divi maija vakari". Noslēguma zonas laureātu diploms.
1977. g. Režisore R. Kaļass. G. Priede "Tētis un māmiņa".
Režisore R. Kaļass. G. Priede "Vējlukturis abažūrā".
1978. g. Novembris. Dramatiskā kolektīva 30 un drāmas studijas 10 darba gadu Jubileja. Izrāžu cikls ar vecbiedru piedalīšanos. Izstāde.
1981. g. Latvijas valsts Konservatorijas, režijas specialitātes absolventes Astras Koroļkovas diplomdarba izrāde Šeila Dileinī "Medus garša".
1982. g. Režisore R. Kaļass. P. Putniņš "Naktssargs un veļas mazgātāja".
1983. g. režisore Astra Kacena Rūd. Blaumaņa lugu fragmenti no lugām "Trīnes grēki", "No saldenās pudeles", "Skroderdienas Silmačos".
1984. - 1991. LLA studentu teātris jeb Jelgavas studentu teātris.
1984. g. Vasaras brauciens ar zirgu pajūgiem– kulbām pa Vecpiebalgu, spēlējot Rūd. Blaumaņa lugu fragmentu kompozīciju brīvdabā ar tautas dziesmu dziedāšanu.
Muzikālais pedagogs Arnis Miltiņš, režisore A.Kacena.
1985. g. Režisore A. Kacena, scenogrāfs Rauls Zitmanis - D.Grīnvalda lugas" "Teatrāļi" iestudējums.
Akadēmijas Drāmas studija pārtop par LLU Studentu teātri.
1985. g. Vasaras brauciens ar zirgu pajūgiem – kulbām pa Ventspils rajonu, spēlējot Rūd. Blaumaņa lugu fragmentu kompozīciju.
1985. g. SPF (Sabiedrisko profesiju Fakultāte) studentu –diplomandu mazās izrādes A.Upīša "Stāsti par mācītājiem"( iestud. A. Blūms.),anekdošu salikums "Mūžīgais Students" (iestud. V. Skrastiņš),E.Labišs "Pļauka" (iestud. D.Kantore.,mūz. A.Vilkaste),A.Čehovs "Bildinājums"(iestud. S.Kubile)
1986.g. Režisore A.Kacena, Scenogrāfs Andris Merkmanis ,komponists Juris Sējāns, gaismu-skaņu partitūra M. Kacens Ž. Anuija lugas "Eiridīke"iestudējums
1986.g. Rūd . Blaumanis lugu fragmenti -vasaras brauciens ar zirgu pajūgiem – kulbām pa Valkas rajonu
1986.g. SPF studentu diplomandu mazās izrādes – A. Milns ‘Vinijs Pūks"(iestud.A. Mencendorfa.),"Atbraucējs no Rangonas" (iestud.G.Rudzīte),"Koncertmeisters"(iestud.V.Neimanis), Ed.Vulfs "Vaļsirdīgās"(iestud.M Aizsilniece.)A. Čehovs"Lācis"
1987.g. Rež. A. Kacena, scenogrāfs A.Merkmanis U.Segliņa lugas "Kaktiņš"iestudējums
1987.g. RSPF studentu-diplomandu mazās izrādes D. Solomons "Ūdens"(iestud.A.Grīnfelds).
1988.g. SPF mazā izrāde Ed. de Filipo "Risks"(iestud.A.Šahta)
1989.g. Rež. A.Kacena, scenogrāfe I.Cālīte, mūzikas konsultants – komponists Juris Vilcāns, kustūbu konsultanti G.unV.Bīriņi ,gaismu partitūra M. Kacens. Viljams Šekspīrs "12 nakts".
1989.g. SPF studentu –diplomandu mazās izrādes E.Labišs "Viltīgi izgudrots" (iestud.D.Vaļģe), M Zīverts "Divkauja"( iestud.Z. Brunavs). M. Zīverts "Sievasmāte"
1990.g. 17. maijs Pēdēja izrāde Valdekas pilī STUDENTU TEĀTRIS PĀRCEĻAS uz telpām Studentu deju halle – Rīgas iela 22a
1990.g. 19. maijs Latvijas pašdarbības teātru festivāla noslēgums, Nacionālajā teātrī- Rīgā apbalvošana par V. Šekspīra "12.nakti".
1990.g. 23.-25.novembris-Starptautiskais teātru festivāls Šauļos ar V. Šekspīra "12 nakti".
1991-2006 LLU studentu teātris
1991.g. JAUNĀ TEĀTRA būvēšana.
1991.g. oktobrī Jaunās Studentu teātra skatuves atklāšana Vispasaules Latviešu Amatieru teātru festivāla ietvaros Jelgavā ar V.Šekspīra "12. nakti" Rīgas ielā 22a.
1991.g. rež. Roberts Segliņš iestudē A. Strinberga "Jūlijas jaunkundzi".
1991.g. SPF viencēlienu izrāde "CHER CHE LA FEMME"
1992.g. rež. A Kacena, scenogrāfs A.Merkmanis, komponists U.Prauliņš gaismu-skaņu partitūra M.Kacens. lielā izrāde F. Molnārs "Lilioms jeb Kāda blēža dzīve un nāve."
1993.g. rež. A. Kacena, scenogrāfs R Zitmanis, gaismu –skaņu partitūra M Kacens E. Jonesko "Basgalvainā dziedātāja"
1993.g. Absurda dramaturģijas festivāls "Brīvā telpa" Jelgavas Studentu teātrī.
1994.g. Latvijas Amatierteātru skate Rīgā Dailes teātrī, laureāta diploms izrādei E.Jonesko "Basgalvainā dziedātāja"un tiesības pārstāvēt Latviju Ziemeļvalstu un Baltijas Amatierteātru festivālā Tondērā (Dānijā).
1994.g. piedalīšanās starptautiskajā profesionālo aktieru-studentu teātru festivālā Klaipēdā "Baltick Flight"ar E. Jonesko "Basgalvainā dziedātāja".
1994.g. E. Jonesko "Basgalvainā dziedātāja" - piedalīšanās Ziemeļvalstu un Baltijas Amatierteātru festivālā Dānijā Tondērā.(fest).
1994.g. E. Jonesko "Basgalvainā dziedātāja" – piedalīšanās EDINBURGAS MĀKSLAS FESTIVĀLĀ
1990.g. 17. maijs Pēdēja izrāde Valdekas pilī STUDENTU TEĀTRIS PĀRCEĻAS uz telpām Studentu deju halle – Rīgas iela 22a
1995.g. rež. Pauls Kļaviņš iestudē Dž. Osborna "Atskaties naidā."
1996.g. top Latvijas TV raidījums par Jelgavas Studentu teātra 50 gadiem "Spēlmaņu cilts".
1997.g. eksperimenti improvizācijas teātra virzienā., iepazīšanās ar Kīta Džounstona Teātra Sporta improvizācijas metodiku. līdzdalība Latvijas Asociācijas "Teātris un Izglītība"dibināšanā Rīgas Jaunajā Teātrī. I. TEĀTRA SPORTA mačs Jelgavā
1998.g. dalība un apmācības Amsterdamas 4. Starptautiskajā Improvizatoru festivālā. Regulāru teātra Sporta turnīri Jelgavā .
1999.g. Regulāru TSP turnīri Jelgavā, līdzdalība Latvijas Valsts Jaunatnes Iniciatīvu centra (VJIC) un Latvijas Asociācijas "Teātris un Izglītība"organizētajos Teātra Sporta apmācības treniņos
1999.g. 17. maijs Pēdējā sezonas slēgšana Studentu teātrī Rīgas ielā 22a,pēdējais Teātra Sporta mačs Rīgas ielā 22a,atvadas no skatuves.
1999.g. Studentu Teātra nojaukšana Rīgas ielā 22a. LLU Studentu teātris pārceļas uz jaunām telpām ČAKSTES bulvārī 5a
2000.g. 1. Latvijas augstskolu Teātra Sporta Turnīrs Jelgavā –Studentu dienu ietvaros.
2001.g. rež. A.Kacena,scenogrāfija R. Zitmanis ar J Jurkāna lugas" "Āmālija" iestudējumu. Piedalīšanās Latvijas Orģināldramaturģijas skatē Rīgā. 2.pak laureāta diploms.
2001.g. 1. Skolu teātru Teātra Sporta turnīra organizēšana un senioru mačs Valmierā – Latvijas Skolu teātru festivālā.
2001.g. - 2006.g. . ikgadējie Latvijas Augstskolu Teātra Sporta turnīri Jelgavā.
2002.g. V.Šekspīra sonetu iestudējums, rež. A. Kacena.
2002.g. Ziemassvētku iestudējums bērniem pēc T. Jansones stāsta "Eglīte" – " "Muminu Ziemassvētki", rež. A. Kacena. Komponists A. Miltiņš, scenogrāfs A.Merkmanis.
2003.g. A. Čehova viencēlienu iestudējums "Jubileja" un "Jezga"un "Bildinājums"rež. A.Kacena.
200.g. - 2003.g. martā piedalīšanās ikgadējā RTU organizētajā STUDENTU TEĀTRU DIENĀ Rīgā.
2004.g. E. Labiša viencēliena "Pļauka" ietudējums ar KKF atbalstu, piedalīšanās RTU Studentu teātru dienā "Skūpsts".
2004.g. janvāris - maijs regulāri (2X mēnesī) TSP turnīri muzikāli –literārajā klubā "Jelgavas Baltie krekli"
2004.g 01.04. Impro vakars kopā ar improvizatoru grupu "Pēdējā Pirmizrāde"klubā "Jelgavas Baltie krekli".
2004.g. iestudējims pēc R. Baha garā stāsta"Ilūzijas",rež. A. Kacena/
2005.g. Piedalīšanās RTU Studentu teātru dienā ar A. Čehova "Bildinājumu".
2005.g. V. Šekspīra lugu "Divi veronieši"un "Dots pret dotu" fragmenti
2000.g. - 2006.g. līdzdalība LLU STUDENTDIENU PAVASARA KONCERTOS!!!